TATJANA RUŽIĆ AREŽINA

dr. med., specijalist oftalmologije

+387 33 755 586

Tatjana Ružić Arežina, dr. med., specijalist oftalmologije, zaposlena je u Poliklinici AGRAM od 2020. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Specijalizaciju iz oftalmologije završila je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 2000. godine. Od 2001. godine radila je kao oftalmolog u tadašnjem Kliničkom centru Istočno Sarajevo, kasnije Opštoj bolnici Kasindo, gdje je u nekoliko navrata obavljala funkciju šefa Očnog odjela. Kao klinički oftalmolog bavila se kirurgijom i dijagnostikom, kao i ambulatno-polikliničkim radom, pri čemu je primjenjivala multidisciplinarni pristup u radu usko surađujući sa specijalistima gotovo svih oblasti medicine. Kontinuirano se educira kroz različite tečajeve te sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima, simpozijumima i kongresima.

Profesionalni interesi:

neurooftalmologija, OCT dijagnostika, UZ oka i orbite, glaukom, uveitisi

Znanstveni radovi