prim. OMER PERVA

dr. med., specijalist interne medicine

+387 33 755 547

Prim. Omer Perva, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine, a specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2004. godine u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo (KCUS). Subspecijalistički ispit iz kardiologije položio 2016. godine u istom Centru.

Nakon specijalizacije usavršavao se u Leipzigu i Berlinu. 2011. godine dobiva počasno zvanje primarijus.

U Poliklinici AGRAM radi od 2022. godine. Od 2000. do 2021. godine radio je u KCUS-u, u Klinici za kardiovaskularnu kirurgiju. Radio je u ratnoj ambulanti Sokolovići – Ilidža, te od 1997. do 2003. godine u Lječilištu Reumal Fojnica.

Ovlašteni je mentor za edukaciju liječnika iz područja transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije te drugih neinvazivnih dijagnostičkih metoda iz kardiologije pri Institutu za naučno-istraživački rad KCUS-a.

Član je Udruženja kardiologa BiH, Europskog kardiološkog udruženja, Europskog ehokardiografskog udruženje, Europskog udruženja za srčanu slabost.

Sudjeluje na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima od kojih bismo izdvojili:

Kardiološke kongrese u BiH: 2001., 2004., 2010., 2016. i 2018.

Evropske kardiološke kongrese: 2003., 2007., 2008., 2009., 2011., 2012., 2014., 2015., 2017. i 2019.

Evropske ehokardiografske kongrese: 2009., 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014.

Međunarodne  simpozije iz ehokardiografije: Echocardiography today and tomorrow, Austrija, St. Wolfgang, 2009., 2011., 2013., 2015. i 2019.

Nacionalni kardiološki  kongres Hrvatske 2010., 2012., 2014., 2016. i 2018.

Stručne sastanke (šestomjesečne) kardiološkog udruženja BiH.

Autor je brojnih stručnih radova.

 

Znanstveni radovi