prim. dr. NAIDA ZJAJO

dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

+387 33 755 570

Prim. dr. Naida Zjajo, dr. med, specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije, radi u Poliklinici AGRAM od 2009. godine kao specijalist interne medicine.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981. godine, a stručni ispit pri Republičkom komitetu za zdravstvo i socijalnu zaštitu BiH položila je 1982. godine. Specijalistički ispit je položila 1989. godine kada je završila i postdiplomski studij iz kardiologije pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U Medicinskom centru u Jajcu tri je godine radila kao liječnik opće medicine, a potom kao liječnik na specijalizaciji. Radila je i kao internist na Internom odjelu bolnice do 1992. godine.

Od 1992. do 1998. godine boravila je i radila u Austriji gdje je 1995. godine završila Nostrifikacijski studij u Grazu na Karl Franzens univerzitetu te edukaciju iz ehosonografije abdomena i small parts.

Od 1998. do 2000. godine radila je kao voditelj internističke službe sadašnje Opće bolnice u Jajcu.

Od 2000. godine radi kao specijalist internist u samostalnoj internističkoj ordinaciji, potom u Domu zdravlja Novi grad te u Poliklinici AGRAM. Za to je vrijeme završila edukaciju iz ehosonografije srca te stekla zvanje subspecijalist kardiolog.

Sudjeluje na mnogim kongresima i edukacijama, prilikom kojih je stekla brojne certifikate i uvjerenja.

Profesionalni interesi:

Dijagnostika i liječenje bolesti srca i krvnih žila.

Znanstveni radovi