prim. DANIJELA PETROVIĆ POPADIĆ

dr. med. specijalist ginekologije i opstreticije, subspecijalist fertiliteta i steriliteta

+387 33 755 547

Prim. Danijela Petrović Popadić, dr. med., specijalistica je ginekologije i opstetricije, subspecijalistica fertiliteta i steriliteta.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 1999. godine, a nakon završetka studija zaposlila se u Općoj bolnici Trebinje na Odjelu transfuzije i kirurgije. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije završila je 2007. godine s najboljom ocjenom.   2014. godine završava subspecijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta u Novom Sadu u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Betanija na temu „Transvaginalna laparoskopija u dijagnostici steriliteta kod žena“. 2022. godine u travnju stekla je zvanje primarijus.
Završila je edukaciju iz 2D, 3D i 4D 2008. godine u Školi ultrazvuka u GAK Višegradska te edukacija iz ginekološke operative. Pohađala je i edukaciju iz kolposkopije u Beogradu 2009. godine.
U bolnici u Trebinju zajedno s kolegama organizira endoskopsku kirurgiju i učestvuje u organizaciji ginekološko-akušerskih simpozija. 2017. godine učestvuje na međunarodnom simpoziju „Minimalna invazivna kirurgija i njezina domena u malim bolnicama“.
2021. zapošljava se u bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo, a 2023. godine prelazi u tuzlansku „Plavu“  bolnicu. U Poliklinici AGRAM zaposlena je od 2023. godine.
Predavala je u Medicinskoj školi u Trebinju predmete anatomija i kirurgija, također je predavala tečaj „Prva pomoć za vozače“ te je vodila komisiju za polaganje prve pomoći za vozače.
Sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim seminarima, kongresima i stručnim predavanjima.

Autor je i koautor brojnih radova iz ginekologije i akušerstva koi su objavljeni u indeksiranim časopisima u zemlji i inozemstvu. Autorica je knjige: „Trudna sam“ koja je izdana 2014. godine.

Članica je  Ljekarske komore, Udruženja Komore doktora medicine, te Društva doktora medicine Republike Srpske.

Znanstveni radovi