prim. dr. AIDA ZUJOVIĆ-AJANOVIĆ

dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije

+387 33 755 589

prim. dr. Aida Zujović-Ajanović, specijalist ginekologije i opstetricije u Poliklinici AGRAM radi od 2011. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu te se nakon završetka studija zaposlila u Zavodu za medicinu rada Trepča, Kosovska Mitrovica kao liječnik opće prakse.

Specijalizirala je na Ginekološko akušerskoj klinici „Narodni front“ u Beogradu, gdje je završila postdiplomski tečaj iz ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu te teoretsku i praktičnu edukaciju u okviru škole kolposkopije.

Kao specijalist radila je u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica na ginekološko-akušerskom odjelu te u poliklinici Eurofarm u Sarajevu.

Kontinuirano se educira kroz tečajeve i kurseve:

Ian Donald Inter – University School of medical Ultrasound, Sarajevo, 2009.

Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine vulve i kolposkopiju, Beograd, 2011.

3D-4D međunarodna škola ultrazvuka Bawariamed, Banja Luka – Novi Sad, 2011.

Advance in fetal medicine course (Fetal Medicine Foundation, London 2012. i 2013.)

EFC Colposcopic course, Prag 2013.).

XII Kurs škole perinatologije – Imidžing i biomarkeri 2013.

Fotona Laser & Health Academy – laserski tretman stres inkontinencije, vaginalne dilatacije te vaginalne atrofije, 2014.

Stečena znanja i vještine svakodnevno primjenjuje u radu sa pacijenticama u Poliklinici AGRAM u Sarajevu.

Sudjeluje na regionalnim i međunarodnim skupovima, kroz edukacije te kao autor i koautor radova i kongresnih saopćenja.

Profesionalni interesi:

2D/3D/4D u ginekologiji i opstetriciji, fetalna medicina, patologija cerviksa, vagine i vulve, kolpskopija, ginekološka endokrinologija te primjena lasera u ginekologiji

Znanstveni radovi
  1. Zujović-Ajanović A., Delić T., Baličevac S.: Submission N°: COGI Budapest 15-ABS-1162, title: Our first experience in laser treatment of urinary incontinence.
  2. Zujović A.: Oboljenje grlića materice kod žena djagnostikovano histopatološkom analizom nakon biopsije - Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 1997. godine, zbornik radova, abst. str. 67.
  3. Vlasković R., Cvetnić D., Zujović A., Redžepagić V.: Infekcija rane nakon abdominalnih operacija tijekom 1996. godine - Susreti zdravstvenih radnika Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 1997. godine, zbornik radova, abst. str. 68.
  4. Vlasković S., Mejzini D., Zujović A., Vlasković R.: Primjena antibiotika kod novorođenčadi u prvih 7 dana života - IV Jugoslovenski Kongres perinatalne medicine, 1997. godine, zbornik radova, abst. str. 33.
  5. Vlasković S., Mejzini D., Zujović A., Vlasković R.: Vaginalna infekcija kod trudnica i septikemija u novorođene djece - IV Jugoslovenski Kongres perinatalne medicine, SLD 1997. godine, zbornik radova, abst. str. 69.
  6. Zakić S., Vlasković R., Zujović A., Vlasković S.: Karlična prezentacija, porođaj i novorođenče - XIV simpozijum sekcije za perinatalnu medicinu SLD, 1996. godine, zbornik radova, abstr. str 115.
  7. Vlasković R., Jaksić M., Vucić V., Zujović A., Zakić S.: Prelom vrata butne kosti u menopauzi - II Jugoslovenski simpozij o problemima menopauze SLD, 1996. godine, zbornik radova, abstr. str. 124.